Telefon
WhatsApp

Blog

Atık

Atık su geri kazanımı nedir?

Atık su geri kazanım sistemleri, endüstriyel atık su ve atık sulardan temiz suyun çıkarılmasıdır. Bu geri kazanılan su, soğutma kulesi veya kazan blöf gibi işlemler için tesis içinde geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir. Alternatif olarak, sulama veya başka amaçlar için kullanılabilir.

Atık su geri kazanımının faydaları nelerdir?

Su, talebi karşılamak için artan baskı altında kırılgan tatlı su ekosistemleri ile giderek daha değerli bir kaynaktır. Atık sudan suyun geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi sürdürülebilir bir alternatiftir.

Dahası, tatlı suyun artan maliyeti, endüstriyel tesisler için suyu proses suyu olarak yeniden kullanmak üzere geri kazanmanın genellikle daha ekonomik olduğu anlamına gelir.